Příčiny obezity

Příčiny obezity

Obezita je definována nadměrným uložením tuku v organismu. Podíl tuku u žen je v normě mezi 25 – 30 % a u mužů do 25 %. V České republice se udávají statistická data až o 40% obyvatel bojujících s obezitou.

Příčiny obezity je působení více faktorů - vnitřních a zevních.Mezi zevní faktory řadíme nepoměr mezi příjmem a výdejem energie, který bývá často spojován se sedavým zaměstnáním a zvýšením konzumace sladkých a tučných potravin. Mezi zevní faktory dále řadíme snížení sportovní aktivity, špatné stravovací zvyklosti nebo i například nedostatek obsahu vlákniny v potravě.

Nejvýznamnějšími vnitřními faktory jsou genetické dispozice, metabolické a hormonální vlivy. Především snížená funkce štítné žlázy a zvýšená hladina hormonů kůry nadledvin. Další důležité vnitřní faktory jsou tzv. psychogenní faktory. Mezi ně řadíme deprese, frustrace, napětí nebo stres. Tyto psychogenní faktory také významně ovlivňují naše stravování a životní styl.

Naše rada zní: Stravujte se pravidelně a zdravě. Sportujte a buďte psychicky v pohodě.


Petra Dvořáčková

Petra Dvořáčková

Petra je autorkou magazínu o hubnutí, který se zaměřuje na pomoc lidem, aby dosáhli jejich cílů osobního rozvoje. Vystudovala psychologii na střední škole a bakalářskou obor hubnutí na univerzitě. Na své cestě učení se hubnutím se stala certifikovanou trenérkou a poradcem. Jako žena, která nikdy neměla velký zájem o sportovní aktivity, musela Petra bojovat, aby mohla dosáhnout svých vlastních cílů kulturistiky. Petra se učí o hubnutí, stále diskutuje o nejlepších strategiích a také provází druhé lidi, které jsou na cestě za snížením hmotnosti a objektivní propagací zdravého životního stylu. Trpělivost a pevnost jsou její nejúspěšnější vynálezy, což ji přivedlo k tomu, aby pomáhala druhým zhubnout. Publikuje rovněž příspěvky na naší Facebook stránce.